Bảo hành

Po cam kết tất cả sản phẩm hàng hoá nhà Po đều là 100% chính hãng (100% authentic).
Đối với ngọc: Po chỉ bán ngọc loại A – hàng thiên nhiên hoàn toàn không qua bất cứ phương pháp xử lý nào hết ạ.