Hình thức thanh toán

Đối với khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh: giao hàng thu COD hoặc chuyển khoản
Đối với khách hàng ở các tỉnh thành khác: vui lòng chuyển khoản giúp Po ạ